www.denisejongkind.nl

Een kaart wat mijn liefde uitdrukt voor grafisch vormgeven. Typografie door mijzelf, en gemaakt in Illustrator en bewerkt in Photoshop.

A card to express my love for graphic design. Typography by me, made in Illustrator and edited in Photoshop.

Leave a Reply